[cisco-ttl] Port isatistikleri

From: Murat Özalp (ozalp_at_sakarya.edu.tr)
Date: Fri Jan 14 2005 - 07:50:11 GMT

 • Next message: Mustafa: "[cisco-ttl] remote access e izin verme?"

  Omurga anahtarın bir portuna bağlı yönlendirici, ve onun arkasında 50-60
  kullanıcılı ağların olduğu bir yapı var. Bu portun istatistiklerinde fazla
  error ve collision sayısı var. Bir de runts olarak gösterdiği sayı çok fazla
  diğer portlara göre. Durumu yorumlayabilecek olan olura, en azından
  yönlendirebilirseniz memun olurum.

  (yönlendiricinin ethernet portu 10Mbit half-duplex çalıştığı için, anahtarın
  portu da buna ayarlandı)

  "sh interface GigabitEthernet 4/17" çıktısı:
  ----------------------------------------------------------------------------
  -------------------------
  GigabitEthernet4/17 is up, line protocol is up (connected)
    Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 0009.e844.e760 (bia
  0009.e844.e760)
    MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 10 usec,
       reliability 207/255, txload 66/255, rxload 36/255
    Encapsulation ARPA, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Half-duplex, 10Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000-TX
    input flow-control is off, output flow-control is off
    ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    Last input 22:48:12, output never, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 97
    Queueing strategy: fifo
    Output queue: 0/40 (size/max)
    5 minute input rate 1447000 bits/sec, 2414 packets/sec
    5 minute output rate 2625000 bits/sec, 2290 packets/sec
       320907348 packets input, 23137556702 bytes, 0 no buffer
       Received 79931 broadcasts (79898 multicast)
       940422 runts, 0 giants, 0 throttles
       15037064 input errors, 62525 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
       0 input packets with dribble condition detected
       308212315 packets output, 35333041819 bytes, 0 underruns
       14759810 output errors, 7379905 collisions, 0 interface resets
       0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
       0 lost carrier, 0 no carrier
       0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
  ----------------------------------------------------------------------------
  -------------------------

  Bu listenin Cisco Systems ile herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak için cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.
  Yahoo! Groups Links

  <*> To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

  <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
      cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

  <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
     This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Mon Jan 17 2005 - 18:07:58 GMT