[cisco-ttl] Cisco VPN Client, Router arkasından LAN a Bağlanamıyor???

From: Bahadÿfffffdr (bgirtten_at_yahoo.com)
Date: Mon Nov 08 2004 - 11:36:24 GMT

 • Next message: Levent Irkilmez: "Re: [cisco-ttl] Merhaba"

  Selamlar.

  Cisco VPN Client ile ilgili bir problemim var. Kullanıcıya kurduğum VPN Client 4.0.1 ile Dial-up bağlanmaya çalıştığımda sorunsuz bağlanıyorum. "Tunnel-splitting" de aktif ve dial-up bağlantıda istediğim gibi LANa giden paketler Tünelden, internete giden paketler de şifresiz olarak gidiyor.

  Ancak kullanıcının evinde, router arkasından bağlantı yapılırken (NAT var) VPN Client "bağlanmış" gibi gözükse de hatta PIX te tanımladığım "IP havuzundan" lokal IP sini almasına rağmen (?!) kullanıcı interneti kullanabiliyor fakat LAN'ı pingleyemiyor.

  Şu ana kadar denediğim adımları yazayım

  1) Cisco VPN Client yazılımında "Enable Transparent Tunneling" ve "IPsec over UDP (NAT/PAT)" "Enable Local LAN Access" seçeneklerini ve bilimum kombinasyonlarını denedim bi sonuç alamadım.

  2) Oradaki Router konfigurasyonunda dışarı çıkışa izin mi verilmiyor diye baktım ancak pek bir şey göremedim. Accesslistte PIX ten alacağı IP için geçiş izni yazdım ama yararı olmadı

  3) Zaten ilginç bir şekilde MSClient kullanarak bağlanıldığında LAN'a sorunsuz bağlanılıyor hem de aynı IP grubundan alınan bir IPyle. Dolayısıyla oradaki router da bir ksıtlama yokmuş gibi gözüküyor (yanlış mı düşünüyorum ?)

  4) Acaba Cisco-VPN client ile tunnel-splitting kullanarak bağlanırken "NAT" ile ilgili PIX te başka bir ayar mı yapmak gerekiyor ? (Ya da aklıma gelmeyen; MSclient bağlanırken VPN Client ın LAN ı pingleyememesinin başka bir sebebi olabilir mi ?)

  5) Acaba oradaki routera VPN ile ilgili bir geçiş izni mi vermek gerekiyor?

  6) PIX e bağlantı kurulup IP alınmasına rağmen bağlantının başka fazlarında bir sorun oluşmuş olabilir mi? Olabilirse bunu nasıl kontrol edebilirim?

   

  Uzun oldu biraz ama hakkaten takılmış durumdayım. Aşağıya PIX'in ve karşı tarafın router konfiglerini ekledim.

  Herkese İyi çalışmalar

  Bahadır Girtten

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ROUTER:

  version 12.2
  no service pad
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  service password encryption
  !
  hostname SBBB
  !
  eneable secret 5 $1$6qbu$1CI0KANSINPXhpf79VAxe/
  !
  ip subnet-zero
  !
  ip dhcp pool murat
     network 192.168.10.0
     default-router 192.168.10.1
     dns-server 212.156.4.6
     lease infinite
  !
  !
  !
  !
  interface Ethernet0
   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
   ip nat inside
   hold-queue 100 out
  !
  interface Ethernet1
   ip address dhcp client-id Ethernet1
   ip nat outside
  !
  ip nat inside source list 1 interface Ethernet1 overload
  ip classless
  no ip http server
  ip pim bidir-enable
  !
  !
  access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
  access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 / Bizim networkten alacağı IP
  !
  line con 0
   exec time-out 120 0
   stopbits 1
  line vty 0 4
   access-class 1 in
   exec-timeout 120 0
   password 7 *********
   login
  !
  scheduler max-task-time 5000
  end
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PIX Version 6.3(1)
  interface ethernet0 auto
  interface ethernet1 auto
  interface ethernet2 auto
  nameif ethernet0 outside security0
  nameif ethernet1 inside security100
  nameif ethernet2 intf2 security50
  enable password 3NMclkdOUiRVjKPH encrypted
  passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
  hostname thpix
  domain-name teknoloji
  fixup protocol ftp 21
  fixup protocol h323 h225 1720
  fixup protocol h323 ras 1718-1719
  fixup protocol http 80
  fixup protocol ils 389
  fixup protocol rsh 514
  fixup protocol rtsp 554
  fixup protocol sip 5060
  fixup protocol sip udp 5060
  fixup protocol skinny 2000
  no fixup protocol smtp 25
  fixup protocol sqlnet 1521
  names
  name 213.74.42.35 mail.th.out
  name 10.1.1.4 mail.th.in
  name 10.1.1.9 ftp-web-ts
  name 10.1.1.8 gold-ts
  name 10.1.1.12 Ziya
  name 10.1.1.11 Mehmet
  name 10.1.1.202 Tansel
  name 213.74.42.38 murattestip
  name 10.6.0.202 ukhweb
  name 10.1.1.157 CRM
  name 10.6.0.27 IPS
  name 213.161.154.146 Planet
  name 10.1.1.137 murattest
  name 10.1.1.179 devrim
  name 10.1.1.136 gmsdisbank
  name 172.16.32.12 disbanklocal
  name 172.16.32.0 DISBANK
  name 172.16.32.30 dibankalpar
  object-group service Mail-Srv tcp
    port-object eq pop3
    port-object eq www
    port-object eq smtp
  object-group service ftp-web-ts-Srv tcp
    port-object eq ftp
    port-object eq ftp-data
    port-object range 3389 3389
    port-object eq https
    port-object eq www
    port-object range 8080 8080
    port-object range 1433 1433
  object-group network Admin
    network-object Mehmet 255.255.255.255
    network-object Ziya 255.255.255.255
    network-object Tansel 255.255.255.255
  object-group service http-https tcp
    port-object eq www
    port-object eq https
  object-group service CRM tcp
    description CRM
    port-object eq www
    port-object range 3389 3389
    port-object eq https
    port-object range 6401 6401
  object-group service murtatest tcp
    port-object range 8080 8080
  object-group service ftp tcp
    description disbankgms
    port-object eq ftp-data
    port-object eq ftp
  access-list outside_access_in permit tcp any host mail.th.out object-group Mail-
  Srv
  access-list outside_access_in permit tcp any host 213.74.42.37 object-group ftp-
  web-ts-Srv
  access-list outside_access_in permit icmp any any echo-reply
  access-list outside_access_in permit tcp any host murattestip object-group CRM
  access-list outside_access_in permit tcp any host 213.74.42.36 eq 3389
  access-list outside_access_in permit tcp any host 213.74.42.43 object-group http
  -https
  access-list outside_access_in permit ip host Planet host 213.74.42.45
  access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip any 10.1.1.128 255.255.255.128
  access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 10.1.0.0 255.255.0.0 DISBANK 255.
  255.255.0
  access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip any 10.1.3.0 255.255.255.0
  access-list inside_access_in permit ip any any
  access-list outside_cryptomap_20 permit ip 10.1.0.0 255.255.0.0 DISBANK 255.255.
  255.0
  access-list outside_cryptomap_20 permit icmp host gmsdisbank host disbanklocal
  access-list outside_cryptomap_20 permit icmp host gmsdisbank host dibankalpar
  access-list Cisco_VPN_splitTunnelAcl permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 any
  access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 10.1.3.0 255.255.255.0
  pager lines 24
  logging on
  icmp deny any outside
  icmp permit any inside
  mtu outside 1500
  mtu inside 1500
  mtu intf2 1500
  ip address outside 213.74.42.34 255.255.255.240
  ip address inside 10.1.1.2 255.255.0.0
  ip address intf2 10.10.1.1 255.255.0.0
  ip verify reverse-path interface outside
  ip audit info action alarm
  ip audit attack action alarm drop
  ip local pool teknoloji 10.1.1.190-10.1.1.192
  ip local pool Teknoloji_Yeni 10.1.3.1-10.1.3.254
  pdm location Mehmet 255.255.255.255 inside
  pdm location Ziya 255.255.255.255 inside
  pdm location mail.th.in 255.255.255.255 inside
  pdm location mail.th.out 255.255.255.255 outside
  pdm location ftp-web-ts 255.255.255.255 inside
  pdm location gold-ts 255.255.255.255 inside
  pdm location Tansel 255.255.255.255 inside
  pdm location murattestip 255.255.255.255 outside
  pdm location 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
  pdm location 10.6.0.0 255.255.255.0 inside
  pdm location ukhweb 255.255.255.255 inside
  pdm location 10.1.1.121 255.255.255.255 inside
  pdm location 10.1.1.128 255.255.255.128 outside
  pdm location 10.1.1.118 255.255.255.255 inside
  pdm location 10.1.1.118 255.255.255.255 outside
  pdm location CRM 255.255.255.255 inside
  pdm location IPS 255.255.255.255 inside
  pdm location Planet 255.255.255.255 outside
  pdm location murattest 255.255.255.255 inside
  pdm location 10.1.0.0 255.255.0.0 inside
  pdm location devrim 255.255.255.255 outside
  pdm location gmsdisbank 255.255.255.255 inside
  pdm location disbanklocal 255.255.255.255 outside
  pdm location DISBANK 255.255.255.0 outside
  pdm location dibankalpar 255.255.255.255 outside
  pdm location 10.1.3.0 255.255.255.0 outside
  pdm group Admin inside
  pdm logging debugging 100
  pdm history enable
  arp timeout 14400
  global (outside) 10 interface
  nat (inside) 0 access-list inside_outbound_nat0_acl
  nat (inside) 10 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
  static (inside,outside) mail.th.out mail.th.in netmask 255.255.255.255 0 0
  static (inside,outside) 213.74.42.37 ftp-web-ts netmask 255.255.255.255 0 0
  static (inside,outside) 213.74.42.36 gold-ts netmask 255.255.255.255 0 0
  static (inside,outside) murattestip CRM netmask 255.255.255.255 0 0
  static (inside,outside) 213.74.42.43 ukhweb netmask 255.255.255.255 0 0
  static (inside,outside) 213.74.42.45 IPS netmask 255.255.255.255 0 0
  access-group outside_access_in in interface outside
  access-group inside_access_in in interface inside
  route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 213.74.42.33 1
  route inside 10.6.0.0 255.255.255.0 10.1.1.1 1
  route inside 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1 1
  timeout xlate 3:00:00
  timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
  timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
  timeout uauth 0:05:00 absolute
  aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
  aaa-server RADIUS protocol radius
  aaa-server LOCAL protocol local
  url-server (inside) vendor websense host 10.1.1.118 timeout 30 protocol TCP vers
  ion 1
  filter url http 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 allow
  http server enable
  http Mehmet 255.255.255.255 inside
  http Ziya 255.255.255.255 inside
  no snmp-server location
  no snmp-server contact
  snmp-server community public
  no snmp-server enable traps
  floodguard enable
  sysopt connection tcpmss 0
  sysopt connection permit-ipsec
  sysopt connection permit-pptp
  sysopt connection permit-l2tp
  crypto ipsec transform-set ESP-DES-MD5 esp-des esp-md5-hmac
  crypto ipsec transform-set TRANS_ESP_DES_MD5 esp-des esp-md5-hmac
  crypto ipsec transform-set TRANS_ESP_DES_MD5 mode transport
  crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 match address outside_cryptomap_dyn_20
  crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-DES-MD5
  crypto map outside_map 20 ipsec-isakmp
  crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20
  crypto map outside_map 20 set peer 213.243.63.129
  crypto map outside_map 20 set transform-set ESP-DES-MD5
  crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map
  crypto map outside_map interface outside
  isakmp enable outside
  isakmp key ******** address 213.243.63.129 netmask 255.255.255.255 no-xauth no-c
  onfig-mode
  isakmp policy 20 authentication pre-share
  isakmp policy 20 encryption des
  isakmp policy 20 hash md5
  isakmp policy 20 group 2
  isakmp policy 20 lifetime 86400
  vpngroup Cisco_VPN address-pool Teknoloji_Yeni
  vpngroup Cisco_VPN dns-server 10.1.1.7
  vpngroup Cisco_VPN default-domain teknoloji.local
  vpngroup Cisco_VPN split-tunnel Cisco_VPN_splitTunnelAcl
  vpngroup Cisco_VPN idle-time 1800
  vpngroup Cisco_VPN password ********
  telnet Mehmet 255.255.255.255 inside
  telnet Ziya 255.255.255.255 inside
  telnet 10.1.1.121 255.255.255.255 inside
  telnet timeout 5
  ssh Mehmet 255.255.255.255 inside
  ssh Ziya 255.255.255.255 inside
  ssh 10.1.1.121 255.255.255.255 inside
  ssh timeout 5
  console timeout 0
  vpdn group PPTP-VPDN-GROUP accept dialin pptp
  vpdn group PPTP-VPDN-GROUP client configuration address local teknoloji
  vpdn group PPTP-VPDN-GROUP client configuration dns 10.1.1.7 213.74.4.131
  vpdn group PPTP-VPDN-GROUP pptp echo 60
  vpdn group PPTP-VPDN-GROUP client authentication local
  vpdn username ttronics password *********
  vpdn enable outside
  username ttronics password NxE.zqnXeufc60NG encrypted privilege 3
  username omer password 2YWQbIURhlsZiSEv encrypted privilege 15
  username bahadir password tUyjU1jkmzRjDAXW encrypted privilege 3
  username bgirtten password X6p0gNgTORjgLlyO encrypted privilege 15
  username suat password iFYviUGOXgYSawtL encrypted privilege 15
  username cuneyt password O2p.xbNzv8SbFFt4 encrypted privilege 3
  username ersin password 0tFwfHNn4.l.DSBo encrypted privilege 15
  username emin password poOfvGRGbu.aXoiy encrypted privilege 15
  username mehmet password IqgmOjuZetR2QZy. encrypted privilege 15
  username hakan password oMB1ORmpWnV6s/b8 encrypted privilege 15
  url-block url-mempool 5000
  url-block url-size 4
  terminal width 80
  Cryptochecksum:5bda006ae5aea871dc48334c971a1adb
  : end

                          
  ---------------------------------
  Do you Yahoo!?
   Check out the new Yahoo! Front Page. www.yahoo.com  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Mon Nov 08 2004 - 15:37:14 GMT