RE: [cisco-ttl] 1751-V Ses gorusmesinde sikinti

From: Ali KAPTAN (ali.kaptan_at_alikaptan.name.tr)
Date: Thu Sep 30 2004 - 12:51:51 GMT

 • Next message: Devrim Yener KUCUK: "Re: [cisco-ttl] show controllers e1 3/3 call-counters problemi -12.3.9 -as5350"

  Qos tanımlarını neye gore yaptınız?

   

  Dökümanda detaylar var ayrıca serial interface üzerinden digger noktalara
  giden trafigi control altına almazsanız serial trafigi tunnel trafigini
  satüre eder.

   

   

   

   

    _____

  From: Vehbi EMIROGLU [mailto:vehbi.emiroglu_at_ankayazilim.com]
  Sent: Friday, October 01, 2004 3:27 AM
  To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
  Subject: [cisco-ttl] 1751-V Ses gorusmesinde sikinti

   

  1751-V üzerinden internetten tunnel kurarak 2 nokta arasında ses yapıyoruz.
  QoS ayarları tam. Hatlarda yoğunluk söz konusu değil. Ama görüşmelerin ilk
  dakikasında problem yokken uzayan görüşmelerde ses de sıkıntı çıkmaya
  başlıyor. Sıkıntı bir tarafın sesi öteki tarafa ulaşmıyor. Bu tarz bir
  problemle karşılaşan varmı acaba?

   

   

  Saygılarımla...

  -----------------------
  Vehbi EMİROĞLU
  ANKA YAZILIM LTD.ŞTİ.
  +90.332.238 73 03 (PBX)
  +90.332.238 05 53
  vehbi_at_ankayazilim.com
  vehbi.emiroglu_at_ankayazilim.com
  www.ankayazilim.com
  ------------------------

  -----Original Message-----
  From: sumero [mailto:sumero_at_softhome.net]
  Sent: Wednesday, September 29, 2004 6:01 AM
  To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
  Subject: RE: [cisco-ttl] channellised e1- Protocol Down

  sh contr e1 2/0'i da ne goruyorsun?

   

  bir de asagidakileri dener misin?

  bazen no-crc4 bazen de crc4 veriyorlar

  framingini degistirip eski haline getirince duzeliyor

  (config)#contr e1 7/3

  (config-controller)#framing crc4

  (config-controller)#framing no-crc4

   

   

   

   

  -----Original Message-----
  From: Bahadfffffdr Girtten [mailto:bgirtten_at_yahoo.com]
  Sent: Wednesday, September 29, 2004 1:48 PM
  To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
  Subject: [cisco-ttl] channellised e1- Protocol Down

  Selamlar,

   

  Yeni kurulumunu yapt}p}m}z WAN dahilinde 2 ~ubemiz e1 ile merkeze
  baplanacaklar. Ancak ~ubelerin birini bir t|rl| merkeze baplayamad}k.

   

  A~ap}da merkezin ilgili e1portunun konfigurasyonunu gvnderiyorum. Gergi
  ortada bir konfigurasyon da yok ping igin seri portlara IP leri dopru vermek
  yeterli olmal}

  (Merkez Serial 2/0:1 192.168.2.1 /30, Kar~} taraf serial 0/0 192.168.2.2/30
  ).

   

  Telekomla defalarca gvr|~t|k ama kendilerinde bir hata olmad}p}n}
  svyl|yorlar. Kar~} ugtan Loop verdiklerinde gvr|yoruz ve bunun yeterli
  oldupunu, telekomun sorunsuz gal}~t}p}n} ispatlad}p}n} svyl|yorlar ancak
  a~ap}da gvrebilecepiniz gibi Merkez taraf}nda s|rekli artan "Input Error" ve
  d|~|k "Reliability" gvr|yoruz. Bu, hatta "noise" oldupu anlam}na m} geliyor?
  (Telekom hatt}n temiz oldupunda }srarc})

   

  Her iki tarafta da Encapsulation HDLC, kar~} ~ubedeki hem modemi hem v35
  kabloyu hem de router} yenileriyle depi~tirerek tekrar denettim, Telekom her
  seferinde modemlere baplanarak Time slot ayarlar}n} d|zenledi ama sonug
  yok...

   

  Acaba konuyla ilgili gvzden kag}rd}p}m}z bir ~ey var m}? Sorunun telekomda
  m} yoksa bizim tarafta m} oldupu konusunda bir fikir vermeniz bile gok i~e
  yarayacak.

   

  Herkese ]yi gal}~malar

   

  Bahad}r Girtten

   

   

   

   

   

  3745#sh int serial2/0:1
  Serial2/0:1 is up, line protocol is down
    Hardware is M32X with CSU/DSU
    Description: Planet
    Internet address is 192.168.2.1/30
    MTU 1500 bytes, BW 256 Kbit, DLY 20000 usec,
       reliability 128/255, txload 1/255, rxload 1/255
    Encapsulation HDLC, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Last input never, output 00:00:00, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/75/17/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
       Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
       Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
       Available Bandwidth 192 kilobits/sec
    5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
       0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
       Received 0 broadcasts, 2 runts, 0 giants, 0 throttles
       1289947871 input errors, 2 CRC, 12 frame, 0 overrun, 0 ignored, 11
  abort
       16236 packets output, 393077 bytes, 0 underruns
       0 output errors, 0 collisions, 5423 interface resets
       0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
       7 carrier transitions
    Timeslot(s) Used:21-24, Transmitter delay is 0 flags

    _____

  Do you Yahoo!?
  vote.yahoo.com - Register online to vote today!

  Bu listenin Cisco Systems ile herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir
  e-posta gvnderebilirsiniz.

  Bu listenin Cisco Systems ile herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir
  e-posta gvnderebilirsiniz.

  Bu listenin Cisco Systems ile herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir
  e-posta gvnderebilirsiniz.

  Yahoo! Groups Sponsor

  ADVERTISEMENT
   
  <http://us.ard.yahoo.com/SIG=1294rr8a9/M=295196.4901138.6071305.3001176/D=gr
  oups/S=1705004726:HM/EXP=1096640993/A=2128215/R=0/SIG=10se96mf6/*http:/compa
  nion.yahoo.com> click here

   
  <http://us.adserver.yahoo.com/l?M=295196.4901138.6071305.3001176/D=groups/S=
  :HM/A=2128215/rand=911505614>

   

    _____

  Yahoo! Groups Links

  * To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
    
  * To unsubscribe from this group, send an email to:
  cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com
  <mailto:cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
    
  * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
  <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Terms of Service.

  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Thu Sep 30 2004 - 20:02:05 GMT