RE: [cisco-ttl] Re: DDR tetikleme - Cisco to GSM

From: akgun ozsoy (akgun_at_equant.com.tr)
Date: Wed Oct 01 2003 - 10:48:19 GMT

 • Next message: Canturk Baysal: "Re: [cisco-ttl] Re: DDR tetikleme - Cisco to GSM"

  en kolayi WhatsUp (WUP) kullan.
  turkcell'den unimesaj servisine uye ol.
  arizalar cebine sms olarak gelsin.
   
  veya WUP kurulu makineye modem tak.
  her devre icin ses mesaji kaydet.
  cep telefonunu arasin ve ses mesajini okusun.
  (mesela : "harun.net down" :)
   
  akgun.

  -----Original Message-----
  From: erdem harun [mailto:net_cevap_at_yahoo.com]
  Sent: 01 Ekim 2003 Çarşamba 15:40
  To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
  Subject: [cisco-ttl] Re: DDR tetikleme - Cisco to GSM

  ilker cevabýn için teþekkür ederim.
  Þimdi , kiwi syslog manager ile bunu nasýl aþarým bilmiyorum. Sanýrým bu iþten vazgeçeceðim. Router üzerinde script yazýlamayacaðýný öðrendim.
  Peki o zaman routerin baðlý bulunduðu eth. üzerindeki bir pc ye router üzerinden belli baþlý debuglarý yollasam ve bu debug lar için yazýlacak bir küçük programcýkla örn: belirleyeceðim bir debug la x.x.x.x adresine ping çekilse ve bu adres aslýnda network te kullanýlmayan bir adres olsa ve router bunu interesting trafik olarak algýlayýp DDR ile cep telefonumu arasa.... Sanýrým olur.
  Zihni sinir bir proje.
  Aslýnda kafama takýlan cep telefonuma gelen çaðrýlarýn arýza türüne göre bir veya iki kere ring yapmasý, Þöyleki : yukarýda yazdýklarým olursa, cep telefonumu arayan router bir kere çaldýrýsa cpu iki kere çaldýrýrsa hat olabilir, ama bu seferde modemcap ile ilgili bir sorun çýkýyor. Ayný modem için iki kere modem cap yapamýyorum.
  Dediðim gibi vazgeçtim. Ama yinede teþekkürler.....

    _____

  Do you Yahoo!?
  The <http://shopping.yahoo.com/?__yltc=s%3A150000443%2Cd%3A22708228%2Cslk%3Atext%2Csec%3Amail> New Yahoo! Shopping - with improved product search

  Yahoo! Groups Sponsor

  ADVERTISEMENT
   <http://rd.yahoo.com/M=256694.4002236.5216697.1261774/D=egroupweb/S=1705004726:HM/A=1784493/R=0/id=noscript/SIG=11q7p9e7k/*http://webevents.yahoo.com/universal/intolerablecruelty/>
    <http://us.adserver.yahoo.com/l?M=256694.4002236.5216697.1261774/D=egroupmail/S=:HM/A=1784493/rand=263095619>

  Bu listenin Cisco Systems ile dogrudan herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak için cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Wed Oct 01 2003 - 14:49:23 GMT