Re: [cisco-ttl] Voice çağrı gecikmesi!

From: ceyhun çatalbaş ([email protected])
Date: Thu Mar 27 2003 - 09:06:29 GMT

 • Next message: [email protected]: "RE: [cisco-ttl] Voice çağrı gecikmesi!"

  MessageHocam,
   debug sonucu aşağıdaki gibi,
  gecikmenin olduğu yeri görmüşsündür.
  Yalnız şöyle bir durum var, aynı porta(3660 daki) diğer bir noktadan(1760) ulaştığınızda gecikme olmuyor!

  20:21:00: QoSpcb : 0x80D2DC3C
  20:21:00: Response Status : 0
  20:21:00: calc_ip_overhead: ipPayLoadSpec is PAYLOAD_SIZE
  20:21:00: calc_ip_overhead:packetization period 20, ip overhead 16
  20:21:00: Starting timer for call with CallId 0x61 for 10000 secs
  20:21:00: Handling QoS Primitive QoS Listen
  20:21:00: Establishing RSVP RESV state:
  20:21:00: For streams from ************* to ****************:16834
  20:21:00: ----- average_bit rate 24 burst_byte 120
  20:21:00: RSVP Confirmation required
  20:21:00: Lookup to be done on hashkey 0x61 in hash table 0x80D2BF54
  20:21:00: Hashed entry 0x61 in call table 0x80D2BF54
  20:21:00: Handling QoS Primitive QoS Resv
  20:21:00: Initiating RVSP PATH messages to be Sent :
  20:21:00: Advertizing for streams to ***************:17294 from *****************:16834
  20:21:00: ----- average_bit rate 24 burst_byte 120
  20:21:10: Reservation Timeout occured for CallId 0x61
  20:21:10: cc_api_forward_setup_ind (vdbPtr=0x80CD71B4, callInfo={called=80,called_oct3=0x81,calling=3885591,calling_oct3=0x80,calling_oct3a=0x0,calling_xlated=false,subscriber_type_str=Unknown,fdest=1,peer_tag=4, prog_ind=3},callID=0x61)

  20:21:10: cc_process_call_setup_ind (event=0x80D3FDF4)
  20:21:10: >>>>CCAPI handed cid 97 with tag 4 to app "DEFAULT"
  20:21:10: sess_appl: ev(24=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(97), disp(0)
  20:21:10: sess_appl: ev(SSA_EV_CALL_SETUP_IND), cid(97), disp(0)
  20:21:10: ssaCallSetupInd
  20:21:10: ccCallSetContext (callID=0x61, context=0x80DF0E3C)
  20:21:10: ssaCallSetupInd cid(97), st(SSA_CS_MAPPING),oldst(0), ev(24)ev->e.evCallSetupInd.nCallInfo.finalDestFlag = 1
  20:21:10: ssaCallSetupInd finalDest cllng(3885591), clled(80)
  20:21:10: ssaCallSetupInd cid(97), st(SSA_CS_CALL_SETTING),oldst(0), ev(24)dpMatchPeersMoreArg result= 0
  20:21:10: ssaSetupPeer cid(97) peer list: tag(1) called number (80)
  20:21:10: ssaSetupPeer cid(97), destPat(80), matched(2), prefix(), peer(80E0544C), peer->encapType (1)
  20:21:10: ccCallProceeding (callID=0x61, prog_ind=0x0)
  20:21:10: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x61, outbound peer =1, dest=, params=0x80D46C58 mode=0, *callID=0x80D46FC8, prog_ind = 3) callingIE_present 1
  20:21:10: ccCallSetupRequest numbering_type 0x81
  20:21:10: ccCallSetupRequest encapType 1 clid_restrict_disable 1 null_orig_clg 0 clid_transparent 0 callingNumber 3885591

  20:21:10: dest pattern 80, called 80, digit_strip 1
  20:21:10: callingNumber=3885591, calledNumber=80, redirectNumber= display_info= calling_oct3a=0
  20:21:10: accountNumber=, finalDestFlag=1,
  guid=1633.b358.1ad6.11cc.872c.ee67.fc12.e3d9
  20:21:10: peer_tag=1
  20:21:10: ccIFCallSetupRequestPrivate: (vdbPtr=0x80D21C80, dest=, callParams={called=80,called_oct3=0x81, calling=3885591,calling_oct3=0x80, calling_xlated=false, subscriber_type_str=Unknown, fdest=1, voice_peer_tag=1},mode=0x0) vdbPtr type = 6
  20:21:10: ccIFCallSetupRequestPrivate: (vdbPtr=0x80D21C80, dest=, callParams={called=80, called_oct3 0x81, calling=3885591,calling_oct3 0x80, calling_xlated=false, fdest=1, voice_peer_tag=1}, mode=0x0, xltrc=-5)
  20:21:10: ccSaveDialpeerTag (callID=0x61, dialpeer_tag=0x1)
  20:21:10: ccCallSetContext (callID=0x62, context=0x80E75CC8)
  20:21:10: ccCallReportDigits (callID=0x61, enable=0x0)
  20:21:10: cc_api_call_report_digits_done (vdbPtr=0x80CD71B4, callID=0x61, disp=0)
  20:21:10: sess_appl: ev(53=CC_EV_CALL_REPORT_DIGITS_DONE), cid(97), disp(0)
  20:21:10: cid(97)st(SSA_CS_CALL_SETTING)ev(SSA_EV_CALL_REPORT_DIGITS_DONE)
  oldst(SSA_CS_MAPPING)cfid(-1)csize(0)in(1)fDest(1)
  20:21:10: -cid2(98)st2(SSA_CS_CALL_SETTING)oldst2(SSA_CS_MAPPING)
  20:21:10: ssaReportDigitsDone cid(97) peer list: (empty)
  20:21:10: ssaReportDigitsDone callid=97 Reporting disabled.
  20:21:10: cc_api_call_proceeding(vdbPtr=0x80D21C80, callID=0x62,
        prog_ind=0x0)
  20:21:10: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x80D21C80, callID=0x62, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)
  20:21:10: sess_appl: ev(21=CC_EV_CALL_PROCEEDING), cid(98), disp(0)
  20:21:10: cid(98)st(SSA_CS_CALL_SETTING)ev(SSA_EV_CALL_PROCEEDING)
  oldst(SSA_CS_MAPPING)cfid(-1)csize(0)in(0)fDest(0)
  20:21:10: -cid2(97)st2(SSA_CS_CALL_SETTING)oldst2(SSA_CS_CALL_SETTING)
  20:21:10: ssaCallProc
  20:21:10: ccGetDialpeerTag (callID=0x61)
  20:21:10: ssaIgnore cid(98), st(SSA_CS_CALL_SETTING),oldst(1), ev(21)
  20:21:10: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(98), disp(0)
  20:21:10: cid(98)st(SSA_CS_CALL_SETTING)ev(SSA_EV_CALL_ALERT)
  oldst(SSA_CS_CALL_SETTING)cfid(-1)csize(0)in(0)fDest(0)
  20:21:10: -cid2(97)st2(SSA_CS_CALL_SETTING)oldst2(SSA_CS_CALL_SETTING)
  20:21:10: ssaAlert
  20:21:10: ccGetDialpeerTag (callID=0x61)
  20:21:10: ccCallAlert (callID=0x61, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)
  20:21:10: ccConferenceCreate (confID=0x80D4702C, callID1=0x61, callID2=0x62, tag=0x0)
  20:21:10: cc_api_bridge_done (confID=0x17, srcIF=0x80CD71B4, srcCallID=0x61, dstCallID=0x62, disposition=0, tag=0x0)
  20:21:10: cc_api_bridge_done (confID=0x17, srcIF=0x80D21C80, srcCallID=0x62, dstCallID=0x61, disposition=0, tag=0x0)
  20:21:10: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x80CD71B4, dstCallId=0x61, srcCallId=0x62,
       caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0x7F, vad=0x3, modem=0x2
             codec_bytes=0, signal_type=3})
  20:21:10: cc_api_caps_ind (Playout: mode 1, initial 60,min 40, max 200)
  20:21:10: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x80D21C80, dstCallId=0x62, srcCallId=0x61,
       caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x0
             codec_bytes=20, signal_type=1})
  20:21:10: cc_api_caps_ind (Playout: mode 1, initial 60,min 40, max 200)
  20:21:10: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x80D21C80, dstCallId=0x62, srcCallId=0x61,
       caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x0
             codec_bytes=20, signal_type=1, seq_num_start=6648})
  20:21:10: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x80CD71B4, dstCallId=0x61, srcCallId=0x62,
       caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x0
             codec_bytes=40, signal_type=1, seq_num_start=6648})
  20:21:10: cc_api_voice_mode_event , callID=0x62
  20:21:10: Call Pointer =80E75CC8
  Hex representation of the ALERTING TPKT to send.0300003E0802818E011E0280883401017E002B052380060008914A00022800B5000012400138048011001633B3581AD611CC872DEE67FC12E3D906800100
  20:21:10: h225AlertRequest: Q.931 ALERTING sent from socket [1]. Call state changed to [Call Received].
  20:21:10: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_CREATE_DONE), cid(97), disp(0)
  20:21:10: cid(97)st(SSA_CS_CONFERENCING_ALERT)ev(SSA_EV_CONF_CREATE_DONE)
  oldst(SSA_CS_CALL_SETTING)cfid(23)csize(0)in(1)fDest(1)
  20:21:10: -cid2(98)st2(SSA_CS_CONFERENCING_ALERT)oldst2(SSA_CS_CALL_SETTING)
  20:21:10: ssaConfCreateDoneAlert
  20:21:10: sess_appl: ev(51=CC_EV_VOICE_MODE_DONE), cid(98), disp(0)
  20:21:10: cid(98)st(SSA_CS_CONFERENCED_ALERT)ev(SSA_EV_VOICE_MODE_DONE)
  oldst(SSA_CS_CALL_SETTING)cfid(23)csize(0)in(0)fDest(0)
  20:21:10: -cid2(97)st2(SSA_CS_CONFERENCED_ALERT)oldst2(SSA_CS_CONFERENCING_ALERT)
  20:21:10: ssaIgnore cid(98), st(SSA_CS_CONFERENCED_ALERT),oldst(4), ev(51)
  20:21:10: cc_process_notify_bridge_done (event=0x80D38220
    ----- Original Message -----
    From: [email protected]
    To: [email protected]
    Sent: Thursday, March 27, 2003 11:53 AM
    Subject: RE: [cisco-ttl] Voice çağrı gecikmesi!

    Selam

    her iki tarafta şu debegları açıp deneyin. Gecikme sebebi ile ilgili ipucu elde edebilirsiniz sanırım..

    debug voice ccapi inout
    debug call-mgmt
    debug h225 events

      -----Original Message-----
      From: ceyhun çatalbaş [mailto:[email protected]]
      Sent: Thursday, March 27, 2003 11:51 AM
      To: [email protected]
      Subject: Re: [cisco-ttl] Voice çağrı gecikmesi!

      merkez tarafı fxo ofis tarafında direk telefon bağlı,
      ancak ben aramayı yapıp karşı tafataki porta baktığımda portunda çalma sesi ile aynı anda (10 sn sonra) up olduğunu görüyorum.
      Yani gecikme arada oluyo gibi ama pingim sedece 40 ms
      ios ver ile ilgili olabilir mi?
        ----- Original Message -----
        From: Devrim Yener KUCUK
        To: [email protected]
        Sent: Thursday, March 27, 2003 11:35 AM
        Subject: Re: [cisco-ttl] Voice çağrı gecikmesi!

        Voice gateway kullaniyo musun?

        Ayrici telefonu direk routera balayip test ettiginde de ayni gecikme var mi ?

        yani:
        tel1--fxs--router1---ethernet--router1--fxs-tel2 gibi bir test yapma sansin var mi?

          ----- Original Message -----
          From: ceyhun çatalbaş
          To: [email protected]
          Sent: Thursday, March 27, 2003 10:26 AM
          Subject: [cisco-ttl] Voice çağrı gecikmesi!

          Voice yaptığım iki cihaz arasında ,
          ubr924(ethernet) ve 3660 ios lar 12.2.16 çağrı başlattığımda
          10 sn lik bekleme süresinden(her iki yöndede) sonra voice portlara a çağrı ulaşıyor ping ve trace de ise bir gariplik görünmüyor.
          Buna ne sebep oluyor olabilir?

          Bu listden çıkmak için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

        Bu listden çıkmak için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

        Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

      Bu listden çıkmak için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

          Yahoo! Groups Sponsor
                ADVERTISEMENT
               
         
         

    Bu listden çıkmak için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Thu Mar 27 2003 - 13:07:52 GMT