RE: [cisco-ttl] Pix ile DMZ

From: Serkan Ustundag ([email protected])
Date: Thu Dec 12 2002 - 09:11:28 GMT

 • Next message: Murat Ozdemir (mozdemir): "RE: [cisco-ttl] Wireless - Outdoor"

  eger kullanicilar ip adreslerini dhcp den aliyorlarsa sadece dhcp uzerinde dns olarak yeni dns adresini
  vermen yeterli boylece tek tek dolasmazsin
  kolay gelsin
   
   

          -----Original Message-----
          From: c_baysal <[email protected]> [mailto:[email protected]]
          Sent: Thu 12/12/2002 12:11 PM
          To: [email protected]
          Cc:
          Subject: [cisco-ttl] Pix ile DMZ
          
          
          Merhaba
          Üç interface i bulunan Pix 515'in DMZ özelliðini
          kullanmak istiyorum. DMZ'e yerleþtireceðim serverlarý
          belirledim, mesela DNS. Doðal olarak Pix in üç
          interface'ide farklý networklerden. Hali hazýrda
          kullanýcýlarýn kullandýðý DNS tanýmlarýný, DNS' i
          DMZ'e geçirdiðim zaman deðiþtirmek zorundayým. Bunu
          yapmam için, tüm kullanýcýlarý dolaþarak tanýmlamalarý
          deðiþirmenin dýþýnda baþka bir yol varmý ?
          
          ÝYi çalýþmalar...
          
          CANTURK BAYSAL
          
          
          Bu listden çýkmak için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.
          
          
          
          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .
          

  ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
  Get 128 Bit SSL Encryption!
  http://us.click.yahoo.com/CBxunD/vN2EAA/xGHJAA/26EolB/TM
  ---------------------------------------------------------------------~->

  Bu listden kmak iin [email protected] adresine bir e-posta gndermeniz yeterlidir.

   

  Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Thu Dec 12 2002 - 14:55:59 GMT