".tr" Web Sunucuları İşletim Sistemi Tesbit Çalışması
".tr" OS Survey

Ocak/January 2002 - Ilker TEMIR ([email protected])
  

AMAÇ:
Bu çalışmada amaç, Türkiye Internet’inde kullanılan web sunucularında tercih edilen işletim sistemlerini değerlendirmektir. Sunucu tercihlerinde genel bir fikir elde edilmesi  amaçlanmaktadır.

YÖNTEM:
".tr" altında yeralan alan adlarının birincil web sunucuları (www
 ile başlayan sunucular) üzerinde çalışan işletim sistemi, nmap (http://www.insecure.org/nmap) v2.53 programı kullanılarak tesbit edilmeye çalışılmıştır.

İşletim sistemi belirlenmeye çalışılan 34594 sunucudan 14501'inin işletim sistemi tesbit edilebilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, alan adı ve sayı bazında analiz edilmiştir. Analiz işleminde kullanılan işletim sistemi tanımları aşağıda verilmiştir. Bu tanımlamalar “nmap” çıktıları üzerinde taranmıştır.

Windows: “Windows”, “Microsoft” veya “NT Server” 
Linux: “Linux” 
Solaris: “Solaris” veya “SunOS”
Digital Unix: “Digital UNIX”
SCO Unix: “SCO”
AIX: “AIX”
Mac OS: “MacOS”
IRIX: “IRIX”
HP UX: “HP-UX”
BSD: “FreeBSD”, “NetBSD” veya “BSDI”

Bu tanımlardan herhangi birine uymayanlar “Diğer” hanesine kaydedilmiştir.
 
 


Bu çalışmaya;
Tübitak Ulakbim, donanım ve Internet bağlantısını sağlayarak

ODTÜ DNS Yönetimi, ".tr" alan adı listesini sağlayarak

katkıda bulunmuşlardır. İlgililerine verdikleri destek için teşekkür ederim.

ÖNEMLİ NOT:

Bu çalışma tamamıyla kişisel olup, hiçbir şekilde şu anda çalışmakta olduğum kurumu ya da bu çalışmaya destek veren kişi ve kurumları  bağlamamaktadır.

Sunulan bilgiler, yukarıda açıklanan inceleme yöntemi göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bu nedenle bu sayfada yer alan hiçbir bilginin doğruluğu garanti edilmemektedir. Kaynak ve metodolojı  belirtilmeksizin kullanılamaz.

Eylül 2000'de yapılmış benzer bir çalışmanın sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu çalışma yenilendiğinde haberdar olmak için üye olabilirsiniz.

PURPOSE:
The goal of this study is to evaluate the OS preferences for the web servers of ".tr" domain and obtain a general idea on server OS selections. 
 

METHODOLOGY:
The OS of primary web servers of all ".tr" domains were tried to be identified by using nmap v2.53 (http://www.insecure.org/nmap/).

Of those 34594 servers searched through, 14501 were identified by nmap.

The results were analyzed on the basis of the domains and the number of servers. The IDs used for identification are given below. These IDs were searched in nmap output.
 
 
 

Windows: “Windows”, “Microsoft” or “NT Server” 
Linux: “Linux” 
Solaris: “Solaris” or “SunOS”
Digital Unix: “Digital UNIX”
SCO Unix: “SCO”
AIX: “AIX”
Mac OS: “MacOS”
IRIX: “IRIX”
HP UX: “HP-UX”
BSD: “FreeBSD”, “NetBSD” or “BSDI”

Output that does not match any ID was included in "others".
 
 


This study was supported by;
Tübitak Ulakbim, by providing hardware and Internet connectivity

METU DNS Team, by providing ".tr" domain list

I hereby thank to these organisations' authorities for their support.

IMPORTANT NOTE:

This study is completely personal. 
Neither my current company nor those who support it can be held responsible.

Information here should be interpreted based on the methodology explained above. Therefore, information on this page is not granted to be correct and can not be used unless source and methodology is specified explicitly.

A similar study that had been done on September 2000 can be reached here.

You can subscribe to receive updates of this page.


 
 
Windows Linux Solaris SCO Dg-UX BSD MacOS AIX HP-UX IRIX Diğer
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde
COM.TR 11768 6230 52.94 3199 27.18 1133 9.62 494 4.19 393 3.33 108 0.91 40 0.33 64 0.54 32 0.27 60 0.5 15 0.12
NET.TR 62 38 61.29 10 16.12 9 14.51 0 0 1 1.61 0 0 1 1.61 2 3.22 1 1.61 0 0 0 0
EDU.TR 59 26 44.06 14 23.72 17 28.81 0 0 1 1.69 0 0 0 0 1 1.69 0 0 0 0 0 0
ORG.TR 657 343 52.2 184 28 47 7.15 31 4.71 29 4.41 6 0.91 7 1.06 4 0.6 0 0 4 0.6 2 0.3
GOV.TR 426 222 52.11 117 27.46 34 7.98 10 2.34 18 4.22 12 2.81 0 0 1 0.23 0 0 2 0.46 10 2.34
K12.TR 176 90 51.13 66 37.5 9 5.11 4 2.27 4 2.27 3 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEN.TR 1307 358 27.39 204 15.6 717 54.85 6 0.45 8 0.61 2 0.15 0 0 7 0.53 0 0 2 0.15 3 0.22
NOM.TR 42 13 30.95 3 7.14 23 54.76 2 4.76 1 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIL.TR 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.TR 14501 7324 50.51 3797 26.18 1989 13.72 547 3.77 455 3.14 131 0.90 48 0.33 79 0.54 33 0.23 68 0.47 30 0.21