".tr" İşletim Sistemi Tercihleri Tesbit Çalışması
".tr" OS Survey

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi - ULAKBİM
16.09.2000 - Ilker TEMIR ([email protected])
 
 
 
 


AMAÇ:
Bu çalışmada amaç, Türkiye Internet’inde tercih edilen işletim sistemlerini değerlendirmektir.

YÖNTEM:
".tr" altında yeralan alan adlarının birincil web sunucuları (www
 ile başlayan sunucular) üzerinde çalışan işletim sistemi, nmap (http://www.insecure.org/nmap) v2.53programı kullanılarak tesbit edilmeye çalışılmıştır.

İşletim sistemi belirlenmeye çalışılan 23533 sunucudan 14513'ünün işletim sistemi tesbit edilebilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, alan adı ve sayı bazında analiz edilmiştir. Analiz işleminde kullanılan işletim sistemi tanımları aşağıda verilmiştir. Bu tanımlamalar “nmap” çıktıları üzerinde taranmıştır.

Windows: “Windows”, “Microsoft” veya “NT Server” 
Linux: “Linux” 
Solaris: “Solaris” veya “SunOS”
Digital Unix: “Digital UNIX”
SCO Unix: “SCO”
AIX: “AIX”
Mac OS: “MacOS”
IRIX: “IRIX”
HP UX: “HP-UX”
BSD: “FreeBSD”, “NetBSD” veya “BSDI”

Bu tanımlardan herhangi birine uymayanlar “Diğer” hanesine kaydedilmiştir.

Bu çalışmanın doğruluğu garanti edilmemektedir ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

Bu çalışma yenilendiğinde haberdar olmak için üye olabilirsiniz.

PURPOSE:
The goal of this study is to evaluate the OS preferences under ".tr" domain.

METHOD:
The OS of primary web servers of all ".tr" domains were tried to be identified by using nmap v2.53 (http://www.insecure.org/nmap/).

Of those 23533 servers searched through, 14513 were identified by nmap.

The results were analyzed on the basis of the domains and the number of servers. The IDs used for identification are given below. These IDs were searched in nmap output.

Windows: “Windows”, “Microsoft” or “NT Server” 
Linux: “Linux” 
Solaris: “Solaris” or “SunOS”
Digital Unix: “Digital UNIX”
SCO Unix: “SCO”
AIX: “AIX”
Mac OS: “MacOS”
IRIX: “IRIX”
HP UX: “HP-UX”
BSD: “FreeBSD”, “NetBSD” or “BSDI”

Output that does not match any ID was included in "others".

Information here is not granted to be correct and can not be used unless source is specified.

You can subscribe to receive updates of this page.
 

 


 
Tesbit edilebilen
Windows
Linux
Solaris
SCO
Digital Unix
BSD
MacOS
AIX
HP-UX
IRIX
Diğer/Other
 
Number of 
Identified
Servers
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
Sayı
Count
Yüzde
%
com.tr
12071
5678
47.04
3762
31.17
1051
8.71
775
6.42
337
2.79
129
1.07
106
0.88
86
0.71
76
0.63
54
0.45
17
0.14
net.tr
83
41
49.40
15
18.07
16
19.28
2
2.41
3
3.61
0
0.00
1
1.20
4
4.82
1
1.20
0
0.00
0
0.00
edu.tr
95
37
38.95
35
36.84
14
14.74
0
0.00
2
2.11
1
1.05
0
0.00
5
5.26
0
0.00
0
0.00
1
1.05
org.tr
802
294
36.66
316
39.40
101
12.59
41
5.11
26
3.24
2
0.25
5
0.62
10
1.25
1
0.12
4
0.50
2
0.25
gov.tr
380
192
50.53
131
34.47
24
6.32
11
2.89
10
2.63
4
1.05
0
0.00
3
0.79
1
0.26
3
0.79
1
0.26
k12.tr
158
72
45.57
57
36.08
10
6.33
12
7.59
2
1.27
4
2.53
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.63
0
0.00
gen.tr
889
282
31.72
419
47.13
142
15.97
18
2.02
7
0.79
5
0.56
7
0.79
8
0.90
1
0.11
0
0.00
0
0.00
nom.tr
33
12
36.36
15
45.45
3
9.09
0
0.00
1
3.03
1
3.03
0
0.00
0
0.00
1
3.03
0
0.00
0
0.00
mil.tr
2
2
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
.TR
14513
6610
45.55
4750
32.73
1361
9.38
859
5.92
388
2.67
146
1.01
119
0.82
116
0.80
81
0.56
62
0.43
21
0.14